ATTUARIO

O FIRMIE

Biuro Aktuarialne Attuario zostało założone przez licencjonowanych Aktuariuszy, członków rzeczywistych Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy i jest obecnie w czołówce polskich Biur Aktuarialnych. Obecnie mamy przyjemność współpracować wieloma Spółkami o różnorodnym profilu działalności (w tym z Instytucjami takimi jak Szpitale, Uczelnie Wyższe, Instytuty Naukowe, Spółdzielnie), dla których świadczymy usługi aktuarialnej wyceny rezerw na świadczenia pracownicze. Nasi Klienci to także znane Spółki giełdowe i Spółki należące do dużych grup kapitałowych.

Attuario to nowoczesne Biuro Aktuarialne. Zapewniamy szybki, nieskomplikowany i przyjazny proces wyceny aktuarialnej. Dla Państwa wygody cały proces odbywa się drogą elektroniczną. Oddajemy do Państwa dyspozycji wyspecjalizowaną i doświadczoną kadrę, która zapewni Państwu profesjonalną obsługę merytoryczną, jak również fachową pomoc i opiekę podczas realizacji procesu wyliczenia, wyceny rezerw na świadczenia pracownicze.

Attuario realizuje profesjonalne doradztwo i usługi aktuarialne stale dopasowywane do indywidualnych wymagań i potrzeb wszystkich Klientów. Chcemy aby usługa oferowana naszym Klientom przyniosła im wymierne korzyści. Specjaliści naszego biura, aktuariusze, współpracują z największymi polskimi portalami tematycznymi, gdzie zamieszczają swoje publikacje, aby przybliżyć osobom zainteresowanym tematykę aktuarialnej wyceny rezerw na świadczenia pracownicze.

DLACZEGO MY

BO JESTEŚMY NAJLEPSI

DLACZEGO MY

profesjonalizm_
szybkoscdzialania
dbaloscoklineta
dobracena

PROFESJONALIZM

SZYBKOŚĆ

DBAŁOŚĆ O KLIENTA

CENA

Aktuariusze z wieloletnim doświadczeniem

Profesjonalizm Attuario to kilka tysięcy Raportów aktuarialnych sporządzonych dla naszych zadowolonych klientów. Korzystając z naszych usług aktuarialnych macie Państwo pewność, że będziecie obsłużeni profesjonalnie, fachowo i rzetelnie. Gwarancją tego jest fakt, iż Attuario jest firmą z wieloletnim doświadczeniem dysponującą wysoce wyspecjalizowaną kadrą, posiadającą specjalistyczna wiedzę z zakresu matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, statystyki oraz inżynierii finansowej.

Usługa Ekspresowa – 1 dzień!

W trosce o cenny czas naszych Klientów opracowaliśmy szybką, nieskomplikowaną i przyjazną dla Państwa procedurę procesu wyceny rezerw na świadczenia pracownicze. Dział merytoryczny Attuario stawia sobie za priorytet terminowe dostarczenie Raportu Aktuarialnego, który przesyłany jest do Państwa z podpisem elektronicznym licencjonowanego Aktuariusza.
Termin realizacji usługi wynosi maksymalnie 4 dni od momentu potwierdzenia spójności przesłanych przez Państwa danych niezbędnych do wyliczenia rezerw.

Dedykowany Doradca Klienta

Po podjęciu współpracy z Attuario w zakresie niniejszej oferty, opiekę nad procesem realizacji zamówienia przejmie wyznaczony dla Państwa Doradca, który będzie czuwał nad sprawną, fachową oraz terminową realizacją usługi wyceny rezerw na świadczenia pracownicze oraz na Państwa życzenie zapewni konsultacje z działem merytorycznym naszej firmy, zajmującym się weryfikacją danych i przygotowaniem wszelkich informacji do raportów aktuarialnych.
Celem naszych doradców jest spełnienie wszystkich wymagań naszych Klientów w najlepszy sposób.

Najwyższa jakość w atrakcyjnej cenie

Nasza Firma wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów prowadzi elastyczna politykę cenową. Stworzyliśmy specjalne programy rabatowe dostosowując nasza ofertę cenową do Państwa oczekiwań.

NASZA OFERTA

TYLKO U NAS

NASZA OFERTA

Wycena rezerw pracowniczych

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu możemy zaoferować Państwu całą gamę usług aktuarialnych:

 • rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe,
 • rezerwy na odprawy pośmiertne,
 • rezerwy na nagrody jubileuszowe,
 • rezerwy na niewykorzystane urlopy,
 • rezerwy na nagrody stażowe i inne rodzaje gratyfikacji,
 • rezerwy na deputaty węglowe,
 • rezerwy na świadczenia przejazdowe,
 • rezerwy na ekwiwalenty energetyczne,
 • rezerwy na świadczenia medyczne,
 • rezerwy na świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • rezerwy na inne świadczenia pracownicze wynikające z regulaminu wynagradzania, zakładowego układu zbiorowego pracy, umowy o pracę itd.
Czytaj więcej

Wycena przedsiębiorstw

Nasze biuro zatrudnia wykwalifikowanych pracowników, którzy pomogą Państwu wycenić przedsiębiorstwo, jego zorganizowaną część lub udział w jego kapitale własnym m. in. w następujących sytuacjach:

 • transakcja kupna lub sprzedaży,
 • postępowanie układowe, upadłościowe lub likwidacja,
 • łączenie lub podział przedsiębiorstw (np. wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa),
 • postępowania cywilnoprawne,
 • optymalizacja podatkowa.
Czytaj więcej

Analiza porównawcza PPK

Pomożemy Państwu przeprowadzić analizę porównawczą Pracowniczych Planów Kapitałowych oferowanych przez różne instytucje finansowe według kryteriów określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 o pracowniczych planach kapitałowych.

Każdy podmiot zatrudniający pracowników musi w najbliższym czasie podjąć decyzję o wyborze instytucji finansowej PPK. Niestety oferty prezentowane przez poszczególne instytucje finansowe są obszerne o zróżnicowanej strukturze, zawierające często dużą ilość załączników. Taki sposób prezentacji komplikuje porównanie poszczególnych ofert i wydłuża proces wyboru. Ustawodawca przewidział również kary za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie.

Czytaj więcej

Wycena marki i znaku towarowego

Z obserwacji rynku wynika, że w celu zachowania przewagi konkurencyjnej nabierają znaczenia atuty, które nie są łatwe do skopiowania przez konkurentów, tj. wartości niematerialne.

Wśród nich istotną rolę odgrywa silna marka, która ułatwia klientom podjęcie decyzji o zakupie oferowanego produktu lub usługi. Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych ekspertów oferujemy Państwu przeprowadzenie profesjonalnej wyceny marki (znaku towarowego).
Najczęściej wyceniamy marki (znaki towarowe):

 • w transakcjach kupna i sprzedaży,
 • w przypadku wniesienia w postaci aportu do innego podmiotu,
 • w przypadku ustalenia opłat za udzielenie licencji na wykorzystywanie marki i znaku towarowego,
 • w przypadku ustanawiania zabezpieczeń majątkowych w procesie pozyskiwania finansowania.
Czytaj więcej

Wycena wartości niematerialnych i prawnych

Zapraszamy do skorzystania z wiedzy naszych ekspertów w zakresie wyceny wartości niematerialnych i prawnych. Wyceniamy m. in.:

 • know-how,
 • relacje z klientami,
 • patenty,
 • znak towarowy (markę).
Czytaj więcej

Analiza i ocena projektów inwestycyjnych

Biuro aktuarialne dokonuje analiz projektów inwestycyjnych w szczególności w oparciu

 • miary dochodowe (zdyskontowany okres zwrotu, zaktualizowana wartość netto – NPV, wewnętrzna stopa zwrotu – IRR, zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu – MIRR),
 • miary proste (okres zwrotu)
 • analizę ryzyka i wrażliwości.
Czytaj więcej

Testy utraty wartości

Na każdy dzień bilansowy Jednostka powinna ocenić, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata wartości, któregoś ze składników aktywów.

Składnik aktywów utracił na wartości, jeśli jego wartość księgowa przekracza wartość odzyskiwalną (ekonomiczną).

Nasi eksperci pomogą Państwu w przeprowadzeniu testu na utratę wartości składnika aktywów zgodnie z polskimi (KSR 4) oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości (MSR 36).

Czytaj więcej

Wycena instrumentów finansowych

Oferujemy Państwu wycenę instrumentów finansowych w skorygowanej cenie nabycia.
Według skorygowanej ceny nabycia najczęściej wyceniamy udzielone pożyczki i kredyty oraz obligacje korporacyjne.

UWAGA! W Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” skorygowana cena nabycia nazywana jest zamortyzowanym kosztem, a metoda wyceny wg skorygowanej ceny nabycia – metodą efektywnej stopy procentowej.

Wycenie podlegają:

 • pożyczki udzielone i należności własne,
 • aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
 • zobowiązania finansowe inne niż przeznaczone do obrotu.
Czytaj więcej

Wycena rezerw pracowniczych

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu możemy zaoferować Państwu całą gamę usług aktuarialnych:

 • rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe,
 • rezerwy na odprawy pośmiertne,
 • rezerwy na nagrody jubileuszowe,
 • rezerwy na niewykorzystane urlopy,
 • rezerwy na nagrody stażowe i inne rodzaje gratyfikacji,
 • rezerwy na deputaty węglowe,
 • rezerwy na świadczenia przejazdowe,
 • rezerwy na ekwiwalenty energetyczne,
 • rezerwy na świadczenia medyczne,
 • rezerwy na świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • rezerwy na inne świadczenia pracownicze wynikające z regulaminu wynagradzania, zakładowego układu zbiorowego pracy, umowy o pracę itd.
Czytaj więcej

Wycena przedsiębiorstw

Nasze biuro zatrudnia wykwalifikowanych pracowników, którzy pomogą Państwu wycenić przedsiębiorstwo, jego zorganizowaną część lub udział w jego kapitale własnym m. in. w następujących sytuacjach:

 • transakcja kupna lub sprzedaży,
 • postępowanie układowe, upadłościowe lub likwidacja,
 • łączenie lub podział przedsiębiorstw (np. wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa),
 • postępowania cywilnoprawne,
 • optymalizacja podatkowa.
Czytaj więcej

Analiza porównawcza PPK

Pomożemy Państwu przeprowadzić analizę porównawczą Pracowniczych Planów Kapitałowych oferowanych przez różne instytucje finansowe według kryteriów określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 o pracowniczych planach kapitałowych.

Każdy podmiot zatrudniający pracowników musi w najbliższym czasie podjąć decyzję o wyborze instytucji finansowej PPK. Niestety oferty prezentowane przez poszczególne instytucje finansowe są obszerne o zróżnicowanej strukturze, zawierające często dużą ilość załączników. Taki sposób prezentacji komplikuje porównanie poszczególnych ofert i wydłuża proces wyboru. Ustawodawca przewidział również kary za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie.

Czytaj więcej

Wycena marki i znaku towarowego

Oferujemy Państwu wycenę instrumentów finansowych w skorygowanej cenie nabycia.
Według skorygowanej ceny nabycia najczęściej wyceniamy udzielone pożyczki i kredyty oraz obligacje korporacyjne.

UWAGA! W Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” skorygowana cena nabycia nazywana jest zamortyzowanym kosztem, a metoda wyceny wg skorygowanej ceny nabycia – metodą efektywnej stopy procentowej.

Wycenie podlegają:

 • pożyczki udzielone i należności własne,
 • aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
 • zobowiązania finansowe inne niż przeznaczone do obrotu.
Czytaj więcej

Wycena wartości niematerialnych i prawnych

Zapraszamy do skorzystania z wiedzy naszych ekspertów w zakresie wyceny wartości niematerialnych i prawnych. Wyceniamy m. in.:

 • know-how,
 • relacje z klientami,
 • patenty,
 • znak towarowy (markę).
Czytaj więcej

Wycena instrumentów finansowych

Oferujemy Państwu wycenę instrumentów finansowych w skorygowanej cenie nabycia.
Według skorygowanej ceny nabycia najczęściej wyceniamy udzielone pożyczki i kredyty oraz obligacje korporacyjne.

UWAGA! W Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” skorygowana cena nabycia nazywana jest zamortyzowanym kosztem, a metoda wyceny wg skorygowanej ceny nabycia – metodą efektywnej stopy procentowej.

Wycenie podlegają:

 • pożyczki udzielone i należności własne,
 • aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
 • zobowiązania finansowe inne niż przeznaczone do obrotu.
Czytaj więcej

Testy utraty wartości

Na każdy dzień bilansowy Jednostka powinna ocenić, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata wartości, któregoś ze składników aktywów. Składnik aktywów utracił na wartości, jeśli jego wartość księgowa przekracza wartość odzyskiwalną (ekonomiczną).

Nasi eksperci pomogą Państwu w przeprowadzeniu testu na utratę wartości składnika aktywów zgodnie z polskimi (KSR 4) oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości (MSR 36).

Czytaj więcej

Analiza i ocena projektów inwestycyjnych

Biuro aktuarialne dokonuje analiz projektów inwestycyjnych w szczególności w oparciu

 • miary dochodowe (zdyskontowany okres zwrotu, zaktualizowana wartość netto – NPV, wewnętrzna stopa zwrotu – IRR, zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu – MIRR),
 • miary proste (okres zwrotu)
 • analizę ryzyka i wrażliwości.
Czytaj więcej
PRACUJ Z PROFESJONALISTAMI
zapraszamy do współpracy Biuro Aktuarialne Attuario

ZAUFALI NAM

DOŁĄCZ DO NICH

ZAUFALI NAM

SZYBKI KONTAKT

NAPISZ DO NAS

Oddzwaniamy natychmiast!