KONTAKT

Attuario sp.z o.o. sp.k.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000386546, NIP: 5213605014

Alior Bank: 91249000050000452082347792

Attuario sp.z o.o.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000386869, NIP: 5213605020

Alior Bank: 33249000050000452068136008

Siedziba firmy

02-513 Warszawa, ul.Madalińskiego 23a/56

+ 48 503 107 999

attuario@attuario.pl

+ 48 22 203 61 74

poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

Adres korespondencyjny

90-019 Łódź, ul. Dowborczyków 30/34